Τα τοτέμ σαν ορόσημα, σαν "Ερμαί" που καθιερώνουν την είσοδο στις οικίες και τους ναούς, σαν όρια της πορείας προς κάθε ταξίδι, είναι και σύμβολο της κατάληψης ενός χώρου που αλλιώς δε θα είχε αφέντες. επομένως δε θα υπερασπιζόταν από κανένα Η έννοια της κατάληψης - προστασίας της σημειοθέτηοης ορίων, της άφεσης ιχνών, είναι ο
αντίποδας στην υπερβολική κατανάλωση χωρίς μετάλλαξη ενέργειας Στο έργο, της Βορδώνη ο συνδυασμός του αρχέτυπου συμβόλου οριοθέτησης με την επιστέγαση μιας μυστηριακής μορφής, ξαναφέρνει την αίσθηση του υψηλού της βυζαντινής τέχνης, την ιδέα της "εικόνας", σε συγκερασμό,με την αρχαία παράδοση της αγαλματοποιίας.

Totems as landmarks, as "hermae" marking the entrance into homes and temples, as boundaries on the course towards any destination,. are also symbols of the occupation of a space, which would otherwise have had no owner and therefore no one to defend it. The concept of occupation - protection, of the
misteriosa, ritorna il sentimento di grandezza dell'arte bizantina e l' idea dell' "icona" si combina con la tradizione della scultura antica.


back
[menu] [texts]
Dan Cameron - Florent Bex - Milan 2010
    
    
[skyhunters]   [totem]
   
next