...Στην τελευταία της δουλειά, η Βορδώνη τοποθετεί βασικά ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της Τέχνης στην αναγνώριση μιας ποιότητας ύπαρξης που θα υπερβαίνει κάθε μορφή επίγειων προβληματισμών. Για να είμαστε σε αρμονία με το σύμπαν πρέπει να έχουμε μια ακριβή αίσθηση των αναλογιών και σ' αυτήν την πνευματική κατάσταση η ανθρώπινη μορφή λειτουργεί σαν κεντρικό σημείο αναφοράς απ' όπου εκπέμπεται το σύνολο των πράξεών μας....


Η ζωγραφική της Εριέττας Βορδώνη καταφέρνει να αναπαραστήσει την ακριβή στιγμή της ισορροπίας, διατηρώντας την στο μέλλον όπου θα χρειαστεί να την ξαναθυμηθούμε.


Dan Cameron Διευθυντής του New Museum, Νέας Yόρκης απόσπασμα από τον κατάλογο τns ατομικής έκθεσης «Εκεί» Αθήνα, Mάιος 1996

…In the most recent pieces of artwork Erietta Vordoni seems to be making quite fundamental points about art's role in the self's recognition of a certain quality of existence that transcends all forms wordly aspiration. To have any sense of being integrated with word, one must also possess an acute feeling of scale, a state of mind in which the measure of the human form acts as a kind of central reference point from which all acts of contemplation emerge outward.
… Vordoni's work manages to replicate the very moment in which this balance is achieved, safeguarding it for some point in the future, when we will need to be reminded once more.


Dan Cameron Curator of the New Museum, New York excerpt from the catalogue of the solo exhibition "There" at the Museum of Modern and Contemporary Art in Nice, France, March 1996


back
[menu] [texts]
Dan Cameron - Florent Bex - Milan 2010
    
    
[skyhunters]   [totem]
   
next