Το έργο της είναι ένας ύμνος στην ευθραυστότητα της αφής και στον αισθησιασμό της ζωγραφικής. Δεν ζωγραφίζει περιγραφές και αφηγήσεις, αλλά ψυχικές καταστάσεις, αισθήσεις και εντυπώσεις. Μιλά για το άυλο της ζωής, την ομορφιά του εφήμερου, το πολύτιμο του απόκρυφου. Ένα έργο που μας προσκαλεί σε εσωτερικούς στοχασμούς.


Florent Bex Επίτιμος Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Αμβέρσας


Her work is a hymn to the fragility of touch and the aestheticism of painting. She does not paint descriptions and narratives, but spiritual conditions, feelings and impressions. She speaks about the immateriality of life, the beauty of ephemerality and the value of intimacy. A work that invites us to engage in meditation.


Florent Bex Honorary Director of the Antwerp Museum of Contemporary Art


back
[menu] [texts]
Dan Cameron - Florent Bex - Milan 2010
    
    
[skyhunters]   [totem]
   
next