"Εύχομαι το έργο αυτό (skyhanders), όχι μόνο να φέρει τύχη και χαρά στους κατοίκους της Φιλοθέης και στους περαστικούς, αλλά έστω και για λίγο, να γίνουμε όλοι μας κυνηγοί και κοινωνοί των προσωπικών μας ουρανών"

"I wish for this work (skyhanders), not only to bring good luck and joy to both the inhabitants and the passers-by but even for a while to enable all of us to become hunters and comrnunicants of our private skies"

Erietta Vordoni


back
[menu] [texts]
Dan Cameron - Florent Bex - Milan 2010
    
    
[skyhunters]   [totem]
   
next